Кантари

 Кантари
Фитнеса е важна част живота Ви, сега вече можете да отидете на по-високо ниво. Кантарите LAICA за персонално тегло дават възможност да следите какво точно се случва с тялото Ви.Те са медицински одобрени, с голяма точност измерват килограми, а някой модели са снабдени с анализатор за съдаржание на мазнини и вода и определяне на общ метаболизъм.
Вече сте готов да следите прецизно резултатите постигнати във или извън спортната зала.

Категории